Shadow Zone

Movie Thumb

Daikaiju Rodan (In Japanese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1981
Movie Thumb

Destroy All Monsters (In Japanese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1981
Movie Thumb

Superman Unbound (In French) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Superman Unbound (In French)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Portuguese) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Portuguese) (Portuguese Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Portuguese)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Spanish) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Spanish) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Spanish)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1984
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Thai)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Thai) (Thai Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In Thai) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (Chinese Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (French Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (Korean Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (Portuguese Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (Thai Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In French)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In French) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In French) (French Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In French) (Chinese Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In French) (Korean Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman Vs Robin (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman Unbound (In Thai) (Thai Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman Unbound (In Thai) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman Unbound (In Thai)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman Unbound (In English) (Thai Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman Unbound (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman Unbound (in English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (In Spanish) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Superman/Batman Apocalypse (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Son Of Batman (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Justice League: Doom (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Justice League: War (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Platoon (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In French) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1989
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In French) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  Spanish
Date:  1989
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In French)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In English) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  Spanish
Date:  1989
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Full Metal Jacket (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

A Man Called Hero (In Chinese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1989
Movie Thumb

Blade Of The Immortal (In Japanese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1989
Movie Thumb

Challenge Of Death AKA Long Quan She Shou Dou Zhi Zhu (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Dirty Harry (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Gun Caliber (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1989
Movie Thumb

Mobsters (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Red Cliff (In Chinese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1985
Movie Thumb

Return Of The Sentimental Swordsman AKA Mo Jian Xia Qing (In Chinese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1985
Movie Thumb

Executioners From Shaolin AKA Hong Xi Guan (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

The Count Of Monte Cristo (In Thai)

Language:  English
Subtitle:  Thai
Date:  1985
Movie Thumb

The Count Of Monte Cristo (In Thai)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1985
Movie Thumb

The Count Of Monte Cristo (In Thai)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

The Count Of Monte Cristo (In English)

Language:  English
Subtitle:  Thai
Date:  1985
Movie Thumb

The Count Of Monte Cristo (In English)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1985
Movie Thumb

The Count Of Monte Cristo (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Iron Monkey AKA Siu Nin Wong Fei Hung Chi: Tit Ma Lau (In Chinese)

Language:  English
Subtitle:  Chinese
Date:  1985
Movie Thumb

Iron Monkey AKA Siu Nin Wong Fei Hung Chi: Tit Ma Lau (In Chinese)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Iron Monkey AKA Siu Nin Wong Fei Hung Chi: Tit Ma Lau (In English)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1985
Movie Thumb

Instant Kung Fu Man AKA Zhen Jia Gong Fu (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Cloak & Dagger (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Bigfoot (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Survive (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Tromeo & Juliet (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Night Beast (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Night Beast (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

The Children (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

The Children (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Call Of The Undead (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Bonejangles (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Cat Sick Blues (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

CarousHELL (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Brutality AKA Frames Of Fear 2 (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Adjust Your Tracking The Untold Story Of The VHS Collector Part 1 (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Adjust Your Tracking The Untold Story Of The VHS Collector Part 2 (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

The Businessman (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Impervia (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1985
Movie Thumb

Omen III: The Final Conflict (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Omen III: The Final Conflict (In English) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Omen III: The Final Conflict (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Omen III: The Final Conflict (In French) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Omen III: The Final Conflict (In French)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Killer Campout (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Hotel Inferno (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Hi Death (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Goreface Killer (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Fangboner (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Door In The Woods (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Door In The Woods (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Doom Room AKA Nightmare Box (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Doom Room (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Don't Look (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Doll Syndrome (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Doll Factory (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Devil's Weekend (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Devil Music AKA 61: Highway To Hell (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Derangement AKA Transtorno Mental (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Dead House (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Dead House (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Click Bait (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

VelociPastor (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Triggered (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

The Spanish Chainsaw Massacre AKA Carnívoros (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

The Bloody Ape (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

The Baylock Residence (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

The Baylock Residence (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Sodomaniac (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Silk Scream (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Shark Exorcist (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Scrawl (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Scrawl (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Scary Stories (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Scary Stories (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Rust (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Red Spring (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

Red Spring (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In Spanish)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1986
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In Spanish) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In Spanish) (French Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In Spanish) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In French)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In French) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In French) (French Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In French) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In English) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In English) (French Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Omen: 2006 (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Omen III: The Final Conflict (In French) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Zombie Ass: Toilet Of The Dead AKA Zonbi Asu (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

White Zombie (in English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Twice-Told Tales (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Tingler (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Theatre Of Terror (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Snake People AKA Fear Chamber (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Oblong Box (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Brain Hunter (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

The Bat (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Teenage Zombies (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Seton Falls Park (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Scream And Scream Again (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Paramount Motel AKA Ching Ham Baak Lok Moon (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Oasis Of The Zombies AKA La Tumba De Los Muertos Vivientes (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Night Of The Living Dead (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Mutant Massacre 2 (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Mutant Massacre (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Mutant (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Messiah Of Evil (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Maximum Overdrive (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Man From Deep River AKA Sacrifice AKA Paese Del Sesso Selvaggio (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Last Man On Earth (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

King Of The Zombies (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

I Spill Your Guts (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

I Eat Your Skin AKA Zombie (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

House On Haunted Hill (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

House Of The Living Dead (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Horror Of The Zombies AKA The Ghost Galleon AKA El Buque Maldito (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Horror Express AKA Pánico En El Transiberiano (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Fangs Of The Living Dead AKA Malenka (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Faces (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Dr Phibes Rises Again (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Dead Men Walk (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Count Dracula And His Vampire Bride AKA The Satanic Rites Of Dracula (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Cool As Hell (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Circus Of Fear AKA Psycho-Circus (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Catch Of The Day (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1987
Movie Thumb

Carnival Of Souls (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Bombshell Bloodbath (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Bled White (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Bite School (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Birth Of Separation (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Backroad (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Abolition (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Weekend (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Lipstick (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

American Pirates (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

The Businessman (In English)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Total Recall (In English) (Spanish Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Total Recall (In English) (French Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Total Recall (In English) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

A Man Called Hero (In Chinese) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Daikaiju Rodan (In Japanese) (English Subtitles)

Language:  English
Subtitle:  -
Date:  1988
Movie Thumb

Destroy All Monsters (In Japanese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1988
Movie Thumb

Destroy All Monsters (In Japanese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1988
Movie Thumb

Edward Scissorhands (In English)

Language:  English
Subtitle: 
Date: 
Movie Thumb

Daikaiju Rodan (In Japanese)

Language:  English
Subtitle: 
Date: 
Movie Thumb

Destroy All Monsters (In Japanese)

Language:  English
Subtitle: 
Date: 
Movie Thumb

Destroy All Monsters (In Japanese)

Language:  English
Subtitle: 
Date: 
Movie Thumb

A Man Called Hero (In Chinese)

Language:  English
Subtitle:  English
Date:  1989

$1.00/month or $11.00/year Subscription Fee

© 2019-20 Shadow Vision . All rights reserved  |